Not Found

The requested URL /se/2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.29 (Unix) mod_ssl/2.2.29 OpenSSL/1.0.1e-fips DAV/2 mod_jk/1.2.37 mod_bwlimited/1.4 mod_fcgid/2.3.9 Server at go.kontorara.com Port 80
Till:

rapportera ett problem

 

 

Svenska - engelska

För att göra vår tjänst enklare, kommer denna sidan att enbart fokusera på dina svenska – engelska översättningsbehov. Detta språkparet är redan förvalt för dig i rullgardinsmenyerna, och du kan enkelt ändra ordningen.

Tänk på att vilken som helst översättningsprogramvara endast kommer att kunna ge en grov översättning av meningar. Exakt översättning från svenska till engelska (eller engelska till svenska) kräver en viss grundläggande förståelse av språket. Om du inte redan har en rimlig förståelse av det engelska språket hittar nu några tips för att komma igång nedan. Du hittar också en kort beskrivning av engelskans historia och dess nuvarande fördelning per region och land.

Engelska för svenskar

Dom flesta svenskar känner gott till engelska via tv, film, internet, resor, utbildning, internationell politik eller handel. Engelska är ett av de viktigaste språken i världen. Det kan även sägas vara det viktigaste språket. Ja, andra språk är också viktiga, men inte av samma skäl som engelska är viktigt. Engelska är viktigt eftersom det är kanske det endaste språk som verkligen binder samman hela världen. Om inte för engelska, hade världen inte varit så enad som den är idag. De andra språken kan vara viktiga för lokala värderingar och kultur.

För att förbättra din engelska kan du t.ex. bytta om språkval på din mobil eller dator, läsa engelska tidningar och böcker, och tala med engelsktalande personer så ofta som du får anledning (t.ex. på semester i engelsktalande länder).

Var talas engelska?

Enligt forskning har engelska officiell eller särskild status i minst sjuttiofem länder med en sammanlagd befolkning på över två miljarder. Engelska talas som modersmål av cirka 375 miljoner. Talare av engelska som ett andraspråk kommer snart bli fler än de som talar det som modersmål, omkring 750 miljoner människor tros tala engelska som andraspråk. En av fyra av världens befolkningen talar engelska i viss kompetensnivå. Efterfrågan från de övriga tre fjärdedelar ökar.

Engelskans historia

Engelska är en del av den germanska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen. Vid år 1000, bestod det engelska språket av ungefär 40 000 ord. Numera har antalet vuxit till mer än 500 000. Om vi beräknar medelvärdet av ord som skapas per århundrade, kommer detta till 46 000. Ett stort antal ord som finns i det engelska ordförrådet lånades från latin, franska, lågtyska, och de skandinaviska språken. Vi vet också att vissa perioder var mer fertila än andra: invasioner, kontakt med andra kulturer, uppfinningar, tekniska framsteg, musik, mode är några av de faktorer som har bidragit till att berika språket.

Det är aldrig lätt att sätta fingret exakt på när ett visst språk började, men med engelskan kan vi åtminstone säga att det finns ingen anledning att tala om det engelska språket som en separat enhet innan anglosaxerna kom till Storbritannien. Vi vet lite med säkerhet om denna period, men vi vet att germanska inkräktare kom och bosatte sig i Storbritannien från nordvästra kusten av den europeiska kontinenten i de femte och sjätte århundradena. Inkräktarna talade alla ett språk som var germansk (besläktad med det som blev till holländska, frisiska, tyska och de skandinaviska språken, och gotiska), men vi kommer förmodligen aldrig veta hur olik deras tal var jämfört med sina kontinentala grannar. Men det är ganska säkert att många av nybyggarna skulle ha talat på exakt samma sätt som en del av sina nordeuropeiska grannar, och att inte alla av nybyggarna skulle ha talat på samma sätt.

Anledningen till att vi vet så lite om den språkliga situationen i denna period är att vi har så få skrifter från de germanska språken i nordvästra Europa förrän flera århundraden senare. När gamla engelska skrifter började dyka upp i de sjunde, åttonde och nionde århundradena fanns det en hel del regionala variationer, men inte avsevärt mer än vad som finns i senare perioder. Detta var det språk som Alfred den store kallade "engelska" i det nionde århundradet.

Kelterna var redan bosatt i Storbritannien när anglosaxarna kom, men det finns några tydliga spår av deras språk i engelskan idag. Vissa forskare har föreslagit att det keltiska språket kan ha haft en underliggande inflytande på den grammatiska utvecklingen av engelskan, särskilt i vissa delar av landet, men det är mycket spekulativt. Antalet lånord som vi vet med säkerhet kom in i gammal engelska från keltiska är mycket lågt. De som överlever i modern engelska inkluderar 'brock' (grävling), och 'coomb' en typ av dal, tillsammans med många ortsnamn.

Brittisk kolonialism på 18-talet, tekniska framsteg och den amerikanska kapitalismen på 19-talet var utan tvekan de viktigaste orsakerna till spridningen av engelska i hela världen. Från omkring 1750 till 1950 omfattade det brittiska imperiet ungefär en fjärdedel av jordklotet. Det var en av de mäktigaste imperier som världen någonsin har känt. Kolonierna frigjorde sig så småningom, men ett femtiotal länder valde att hålla förbindelsen med England genom att tillhöra den brittiska commonwealthen. Engelska talas i hela commonwealthen antingen som modersmål eller ett officiellt språk, och den brittiska monarken är det symboliska statsöverhuvud.

 

© 2017Kontorara™. Alla rättigheter reserverade. Kontakta oss | Sekretesspolicy